Giỏ hàng

Các Tiêu Chuẩn, Chứng Nhận Sản Phẩm của Công Ty TNHH Sam Lan

Dưới đây là một số Tài liệu, Tiêu chuẩn, chứng nhận của Sam Lan hiện có:

Số TTKý HiệuTên Tài LiệuNgày Đăng KýTải Về
1ISOChứng nhận ISO11/05/2021TẢI NGAY
2CNHQChứng nhận Hợp Quy Vietcert An Toàn Thực Phẩm26/01/2021TẢI NGAY
3QUATESTPPChứng nhận chất liệu của màng seal PP21/12/2022TẢI NGAY
4QUATESTPSP
Chứng nhận chất liệu của màng seal PSP
21/12/2022TẢI NGAY
5QUATESTEPE
Chứng nhận chất liệu của màng seal EPE
21/12/2022TẢI NGAY
6QUATESTPEGLDX
Chứng nhận chất liệu của màng seal PEGLDX
21/12/2022TẢI NGAY
7QUATESTPE
Chứng nhận chất liệu của màng seal PE
21/12/2022TẢI NGAY
8QUATEST PS
Chứng nhận chất liệu của màng seal PS
21/12/2022TẢI NGAY
9QUATEST PETGLKX
Chứng nhận chất liệu của màng seal PETQLKX
21/12/2022TẢI NGAY
10QUATEST PEGL
Chứng nhận chất liệu của màng seal PEGL
21/12/2022TẢI NGAY
11QUATEST PET
Chứng nhận chất liệu của màng seal PET
21/12/2022TẢI NGAY

Để nhận tư vấn báo giá bạn vui lòng liên hệ:
☎️ Hotline: 0776669696/0902217689
🪩 Website: samlan.com.vn
🪩 Blog: phamthitolan.com